Alusten palopäällikkökurssi

STCW A-VI/3 mukaisen pätevyyden päivitys ja syventäminen

Kurssin kesto: Kymmenen päivää
Kurssipaikka: Upinniemi
Kohderyhmä: Kansi- ja konepäällystö
Pääsyvaatimukset: STCW Päällystön palokoulutus A-VI/3

Alusten palopäällikkökurssilla käydään läpi laaja-alaisemmin sammuttimien tarkastus ja huolto sekä perehdytään paineilmahengityslaitteiden rakenteeseen ja toimintaan. Kurssilla tehdään useita erilaisia sovellettuja sammutusharjoituksia ja perehdytään vaarallisiin aineisiin ja niiden tunnistamiseen sekä torjuntaan.

Savusukelluksen lisäksi kurssilla perehdytään kemikaalisukellukseen. Harjoituksissa syvennytään sammutustaktiikkaan ja sammutustyön johtamiseen sekä tehdään erilaisia pelastus- ja sammutusharjoituksia. Kurssilla laaditaan sammutussuunnitelma sekä tehdään laivapaloharjoitus.

HUOM! Meriturvan järjestämä koulutus muuttuu arvonlisäverolliseksi 1.1.2017 lukien. Uudet koulutushinnat sisältävät koulutuksen osalta 24% ja ruokapalveluiden osalta 14% arvonlisäveron.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tarja Juola, koulutuskoordinaattori.